Arengukava 2024-2028

Tartu Mänguasjamuuseumis on valminud uus arengukava perioodiks 2024-2028.

Muuseumi uuel arenguperioodil soovime jätkuvalt võimaldada nii näituste ja sündmuste kui ka külastuskeskkonna arendamise kaudu igaühele alates varasest lapsepõlvest kvaliteetset kultuurikogemust; tuua rõõmu, turvatunnet ja helget meeleolu kõigile muuseumikülastajatele kogu elukaare ulatuses. Tahame jätkata Eesti mänguasjapärandi avalikkusele kättesaadavaks tegemist ning pakkuda muuseumiprogrammi näol tuge formaalsele kooliharidusele. Olulisel kohal on ka organisatsiooni kestlikumalt toimimine ning keskkonnajalajälje vähendamine, töötajate motiveerimine ja neile vaimse toe pakkumine.
Link arengukava vaatamiseks