Annetajale

Kui soovid kaasa aidata Tartu Mänguasjamuuseumi kogude täienemisele, võta ühendust varahoidja Liis Järvega
telefonil 7361 551 või e-kirja teel liis.jarv@mm.ee.

Tartu Mänguasjamuuseum kogub eelkõige Eestis kasutusel olnud mänguasju ja nukke.

Muuseumi kogud täienevad peamiselt inimeste ja asutuste poolt muuseumile annetatud esemetest. Suuremate annetustena on muuseumisse jõudnud näiteks Vladimir Sapožnini rohkem kui 800 esemest koosnev mänguasjakollektsioon, asutuste „Salvo”, „Norma” ja „Estiko” tootenäidistena kogutud mänguasjakollektsioonid, Tartu „Tõrukese” lasteaia 1960.-1990. aastate laua- ja õppemängude metoodiline kogu, Tartu „Zonta” klubi vahendusel annetatud maailma rahvaste suveniirnukkude kogu jpm.

Lisaks esemetele võtab muuseum valikuliselt vastu ka laste ja mänguasjadega seotud pildimaterjale (fotosid, postkaarte, lastejoonistusi) ning arhiivkogu ainest (mänguasjakatalooge, lapsepõlvemälestusi jm).

Mänguasjamuuseum ei paku restaureerimisteenust. Vajadusel saame teid mänguasja restaureerimise sooviga suunata vastavate spetsialistide poole väljaspool mänguasjamuuseumit.