Muuseumitunnid ÕUES!

Õuesõpe on hea võimalus märgata teistsugust, ekraanidest vaba maailma ning õppida tundma nii vanu kui ka uusi õuemänge. Võibolla koguni ise midagi sootuks uut leiutades!
Õpitubades osalemise tasu on osaleja kohta 7 eurot ja õuetunnid kestavad 60 minutit. 

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17). 
  

VANAD HEAD ÕUEMÄNGUD

Õuesõppe tunnis tutvume mängudega, mis on läbi aegade olnud Eesti laste hulgas populaarsed. Neid mänge mängisid juba osalejate lapsevanemad ja vanavanemad.

Lisaks õpime selgeks kaks praegusaja õpilaste lemmikmängu ja tuletame meelde vanu ning õpime uusi liisusalme.

Mängime koos erinevaid tagaajamis- ja pallimänge, treenime mängides tähelepanelikkust, kiirust ja osavust.


Seos õppekavaga: eesti keel, inimeseõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, õpipädevus, matemaatika- ja ettevõtlikkuspädevus.

Lapse õpitulemused:

* Oskab sisustada õues mänguaega.

* On arendanud kehalist osavust.

* Oskab kokkulepitud reeglite kohaselt käituda ja teha koostööd.

* Oskab tunnetada oma oskusi, saades teada, milline on enda arenguruum.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17). 
 UUS!
KARJALASTE MÄNGULOOMAD

Õpitoas tutvustame endisaegsete talulaste eluolu, nende mänge ja mänguasju. Seejärel õpime koos meisterdama puuokstest karjalaste mänguloomi.  

Seos õppekavaga: sobib koduloo tunni täienduseks, et tutvustada vana aja eluolu, sisaldab käeliste oskuste arendamist läbi praktilise tegevuse.

Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).

  
KÄPIKNUKUTUND
MUUSEUMI ÕUES

Teatriteemalise õpitoas saab teada, kuidas käpiknukule elu sisse puhuda: kuidas nukku õigesti kätte võtta, kuidas liigutada sõrmi ja kuidas anda nukule häält.

3-4-liikmelised grupid valivad meelepärased nukud, mõtlevad välja minietenduse ja esitavad selle kaaslastele.


Seos õppekavaga: eesti keel, inimeseõpetus,

Arendatav pädevus: Kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, õpipädevus,

ettevõtlikkuspädevus.

Lapse õpitulemused:

* Oskab luua ja jutustada lugu ning saab aru rollimõistest.

* Oskab luua tegelaskuju.

* Teab, kuidas käitub teatripublik.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).