Õpitoad 7-10-aastastele


 MIS ON MUUSEUM?

Muuseumitunnis mängime teadureid, varahoidjaid ja muuseumi kunstnikke ning koostame mänguasjadest päris oma näituse. Uurime, miks vanu asju kogutakse, kuidas mänguasju muuseumis hoitakse ja arutleme, milleks üldse muuseumid vajalikud on.


Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - ametid; tegutsemine ja teadmiste omandamine uudsetes situatsioonides;
emakeel - keel ja kõne, muuhulgas muuseumitemaatikaga seotud oskussõnade õpe.

Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.


Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).


 
 
UUS!
KEELEMÄNGUTUND,
mis sobib ka keelekümbluseks

Keelemängutund sobib nii neile lastele, kellel eesti keel suus, kui ka neile, kes seda alles õpivad.
Tunnis uudistame mänguasjamuuseumi püsinäitust, harjutame erineva pikkusega sõnade lugemist ja kirjutamist ning arendame peenmotoorikat. 


Seos õppekavaga:
sihipärane iseseisev tegutsemine, paaristöö harjutamine, esemete märkamine ning kirjeldamine, lugemise ja kirjutamise harjutamine, väljendusoskuse arendamine.  

Muuseumitunni kestus on 60-70 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).


 

Kevadine tund
KARJALASTE MÄNGULOOMAD


Õpitoas tutvustame endisaegsete talulaste eluolu, nende mänge ja mänguasju. Seejärel õpime koos meisterdama puuokstest karjalaste mänguloomi.  

Seos õppekavaga: sobib koduloo tunni täienduseks, et tutvustada vana aja eluolu, sisaldab käeliste oskuste arendamist läbi praktilise tegevuse.

Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).

Teatritund
VARJUTEATRI MAAILM

Varjumängu on tehtud nii kätega kui ka nukkudega, seda on kasutatud meelelahutuseks ja lõbustuseks juba pikki sajandeid. Muuseumitunnis saabki proovida, mis tunne on ise väike teater üles ehitada, sest loovtööna meisterdavad osalejad ise varjunukud, mõtlevad välja loo ning etendavad selle klassikaaslastele.


Seos õppekavaga:
meeskonnatöö harjutamine, tööülesannete ja rollide jagamine, üksteisega arvestamine; loova väljenduse areng,  algatusvõime ja julguse arendamine.


Teatritunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 10,5 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).

 
Rollimängutund
TEATRIDETEKTIIVID

Teatridetektiivide tunnis saavad osalejad kehastuda noorteks näitlejateks ning osaleda põnevas detektiivimängus. Lastele antakse ülesandeks lahendada üks juhtum, mis on seotud teatriteemaga. Näiteks on vaja välja selgitada, millal läksid kaduma näitlejate parukad või kuhu jäid nukunäitlejate nukud. Rollide kaudu tutvuvad lapsed mõistetega nagu kostüüm, dekoratsioon, rekvisiit, grimm, parukas jne. Klassikaaslaste esitatud lühietendusi jälgides õpitakse ka seda, kuidas teatris vaatajana viisakalt käituda.

Seos õppekavaga:
Sobib emakeele-, inimeseõpetuse ja kunstitundide läbiviimiseks. Aitab arendada grupitöö oskust. Annab võimaluse ennast loovalt väljendada ja aktiviseerib algatusvõimet.
Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste suureneb vaatlus- ja analüüsioskust, mis aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist.

Teatritunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).


 
 
FILMITEGEMISE ABC

Filmiteemalises õpitoas uuritakse põhjalikult, kuidas sünnib filmi-ime ning proovitakse kõige lihtsamaid filminippe. Õpilastele tutvustatakse taumatroopi, zootroopi ja fenakistiskoopi ja meile tänapäevalgi tuttavat kaleidoskoopi. Tunni lõpul joonistatakse liikuvaid pilte.

Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - ametid, filmiajalugu;

emakeel - keel ja kõne, filmitemaatikaga seotud oskussõnade õpe;

kunstiõpetus - kunstiliste oskuste arendamine läbi käelise tegevuse ja loova mõtlemise.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).

 
 
ORIENTEERUMISMÄNG

Lapsed õpivad muuseumis iseseisvalt plaani järgi liikuma ning püüavad vastavalt kättejagatud piltidele ekspositsioonist esemeid üles leida. 

Seos õppekavaga:
sihipärane iseseisev tegutsemine, koostöö harjutamine, esemete märkamine ning kirjeldamine;
väljendusoskuse arendamine;
liikumine ja ruumides plaani järgi orienteerumine.

Muuseumitunni kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).


 
 
NUTIKAD MÄNGUASJAD

Nutikate mänguasjade tunnis uurime ja uudistame, milliseid mehaanilisi mänguasju on muuseumis ja kuidas need mänguasjad trikke teevad.

Tunni lõpus saab iga osaleja meisterdada endale liikuva mänguasja.

Seos õppekavaga:
inimeseõpetus - vanade mänguasjade avastamine;

loodusteadused - mehaanika;
emakeel - kuulamis- ja suhtlemisoskuse arendamine;

kunstiõpetus - kunstiliste oskuste arendamine läbi käelise tegevuse ja loova mõtlemise.


Õpitoa kestus on 60 minutit,
osalustasu 7 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).


 

ANIMATSIOONITUND

Animatsiooni loomine on põnev ja mitmekülgne tegevus. Animatunnis joonistame filmikaadreid, pildistame need üles ja monteerime kokku lühifilmiks. Nukufimi luues kehastume ise filminukkudeks. Tunnis saavad osalejad teada, mis vahe on joonis- ja nukufilmil, kui palju kaadreid mahub filmis ühte sekundisse ja kui kaua filmiloojad tegelikult ühte väikest filmi teevad.

Luua päris oma film on põnev ja väljakutseid pakkuv!


Seos õppekavaga:
animatsioonitunnis omandatud oskusi saab kasutada eelkõige eesti keele ja kirjanduses, aga ka inimeseõpetuse ja kunstitundide täienduseks.
Tunnis kogetu aitab arendada kujutlusvõimet ja pakub arvukalt võimalusi loovuse arenguks.

Animatunni kestus on 90 minutit,
osalustasu 10,5 eurot lapse kohta.

Info ja gruppide registreerimine:
kadri.toomsalu@mm.ee või telefonil 5554 6623 (T-L 12-17).